logo

Niezbędna Darmowa Tour Sarajewo

  • Odkryj piękne osmańskie i austro-węgierskie budynki, które nadają Sarajewu ponadczasowy urok.
  • Spaceruj z miejscowym, aby naprawdę zrozumieć, jak to było żyć w socjalistycznej Jugosławii.
  • Zobacz, jak miasto zostało prawie unicestwione podczas wojny w latach 90. i jak ponownie rozkwitło.
Essential Free Tour Sarajevo1
Essential Free Tour Sarajevo2
Essential Free Tour Sarajevo3
Essential Free Tour Sarajevo4
Essential Free Tour Sarajevo5