logo

Niezbędna Darmowa Tour Bratysława

  • Spaceruj brukowanymi uliczkami i bajkowymi zamkami, aby zobaczyć ukryte skarby Starego Miasta.
  • Zrozum z lokalnym przewodnikiem dramatyczną sowiecką okupację i drogę do niepodległości.
  • Zapoznaj się z kulturą, tradycjami, jedzeniem, historią i przyszłością Słowacji.
Essential Free Tour Bratislava1
Essential Free Tour Bratislava2
Essential Free Tour Bratislava3
Essential Free Tour Bratislava4
Essential Free Tour Bratislava5