logo

Tour Essencial Gratuït Toledo

  • Descobriu Toledo subterrani i escolteu llegendes sobre un luxós palau subterrani construït per Hèrcules.
  • Admireu l'última mesquita de Toledo, la mesquita de Crist de la Llum, de fa segles.
  • Meravelleu-vos davant els atractius patrons del damascenatge, un art practicat a Toledo des del segle VIII.
Essential Free Tour Toledo1
Essential Free Tour Toledo2
Essential Free Tour Toledo3
Essential Free Tour Toledo4
Essential Free Tour Toledo5